tisdag 3 april 2012

Nytt lagförslag: Rättspsykiatrisk vård ska avskaffas och vissa psyksjuka ska inte få något straff alls men kan få tvångsvård och andra ska få samma som andra brottslingar.

Nytt lagförslag: Rättspsykiatrisk vård ska avskaffas och vissa psyksjuka ska inte få något straff alls men kan få tvångsvård och andra ska få samma som andra brottslingar.

Jag tycker att rättspsykiatrin är ett viktig verktyg för psyksjuka kriminella som det ser ut idag så har inte krimvården resurser varken med metoder eller stöd från lagen att säkerställa brottslingens, offrens eller allmänhetens behov.
Om det blir så att vissa psyksjuka som begår brott inte ställs som ansvariga finns risken att det inte blir någon rättegång. Då är det brottsoffren som blir åsidosatta till att få en ordentlig utredning runt brottet och brottslingen . Hur det än blir så är en professionell polisutredning o rättegång ett viktigt verktyg för brottsoffrena för att kunna bearbeta brottet o få ett skadestånd.
Att det vid redan mindre grova brott görs psykreatiskabedömningar  av brottslingen och med det en riskbedömning för att skydda allmänheten borde däremot skrivas in i lagförslaget !

Jag har själv inte läst lagförslaget men Oisin Cantwell tweetrade mig att det finns med i lagförslaget att det ska vara rättegångar ,så jag hoppas att det förblir så om förslaget går igenom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar