måndag 27 september 2010

lagstadga press etiken

Thomas Mattssons -Blogg om Expressen
Nu ang ny po
Jag skriver där-
 Lagstadga press etiken så att dom som drabbats kan få en riktig upprättelse och ev skade stånd!
Expressen publicerade förundersöknings material i form av förhör med Anders Eklund (Engla fallet) innan den var officiell ,enligt diskussion med po så var det ev klanders värt ,men varför skulle jag använda mig av en klubb(pon) för inbördes beundran och gnäll där den den drabbade inte får någon upprättelse som kan jämföras med lidandet. Det enda är att pon får in en bötes peng till den egna organisationen! 
Media är en viktig del av demokratin, information och nyhetsflöde därför är det bra om även den "elaka" delen där det kommersiella går före etiken motarbetas och lagstadgas så att allmänheten kan känna att dom har lagen på sin sida...       <3

Resa

Hemma efter en veckas semester i Tunisien.
Vi var i Hammamet på ett hotell som heter Miramar .Hotellet var helt ok .Väldigt fin strand lång ljus mjuk med ett härligt hav att bada i. Polen var som en pol inget mer eller mindre .maten var fruktansvärt tråkig och drinkarna medelmåttiga underhållningen alldeles för högljud... Ändå helt ok om man behöver en inte alltför dyr veckas avkoppling.

Jag älskar att resa och har varit i över 20 länder både korta charter på lyxigare hotell och längre resor i  med bara en ryggsäck i mer äventyrliga delar av världen.
Jag har rest helt själv,  med kompis gäng , rosa bussarna, med kärleken,med små barn och stora barn .
Att resa kan vara många saker tex på charter att varva ner och få distans och på mer äventyrliga strapatser att upptäcka sig själv genom världen. Tänk vad liten stora värden är och hur mycket alla delar påverkar varandra ,då borde ju även det lilla påverkar i det stora. gör så gott du kan...kram 
   

fredag 17 september 2010

Tack för svar Thomas Bodström

 Mina frågor

Varför har vi ett straff som heter livstid när det inte är ett garanterat livstid?
Dvs att mördare får leva sina liv fast dom har bestämt att andra inte ska få leva sina,
och brottsoffrens familjer får leva med stressen av att mördaren ev kommer ut!
...
Kan ni tänka er att införa livstid för alla mördare över 18 år ?
Brottsoffret och deras familj har fått livstid !

Ta Ungdoms brottslighet på allvar och införa relevanta straff och återgärder?
Misshandel och mord av ungdomar bör signaleras som absolut fel och allvarligt!

Kan ni tänka er att införa kemisk kastrering av sexual brottslingar?
För att i större utsträckning avskräcka första gångs förbrytare och förebygga återfalls förbrytare!

Har ni någon politik för att stödja brottsoffrens situation?
Individuell rehabilitering, skadestånds belopp, skadestånds hantering, inflytande under rättegång!

frid o kärlek
RESPEKTERA ENGLA = Inga permissioner till mördare, brottsoffrena får ingen.


Svar från Bodström

Hej Carina,

Tack för ditt brev. Först och främst vill jag framföra mitt djupaste deltagande. Att förlora ett barn måste vara det värsta som kan drabba en människa.

Du har ställt ett antal frågor som jag ska försöka besvara på bästa sätt.

Som försvarsadvokat och målsägarbiträde i många år har jag sett hur viktigt det är att det finns ett starkt stöd för både brottsoffer och anhöriga. Om det stödet inte finns är det svårt att uppleva rättvisa. Att få rättvisa handlar inte bara om en procedur i domstolen. Det handlar också om en möjlighet att konfrontera och bearbeta händelser, att känna någon slags trygghet i det som händer även om händelsen kan ge både psykiska och fysiska ärr för livet.

Brottsofferfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Vi socialdemokrater genomförde under vår tid vid regeringsmakten en rad reformer för att stärka skyddet och stödet för brottsoffer. Samtidigt blir man alltid påmind om att det finns mer att göra. Ett område som behöver förbättras är att utveckla socialtjänstens stödjande insatser till dem som utsatts för brott och deras anhöriga. Jag tycker att kommunerna måste utveckla det egna stödet och uppmuntra och stödja frivilligorganisationer som vill arbeta med stöd till brottsoffer och dennes anhöriga.
Jag har även sett hur viktigt det är att brottsoffer får stöd redan tidigt i processen. Därför tycker jag att det vore bra att den brottsdrabbade redan i anmälningsskedet ska ha rätt till ett målsägandebiträde.
Barn som råkar ut för brott kräver en alldeles särskild prioritering. På flera ställen landet finns nu så kallade Barnahus. Det innebär att barnet sätts i centrum och att flera myndigheter samlas kring barnet i gemensamma lokaler. Det ger både bättre utredningar, stöd och omsorg om barnet som brottsoffer. Vi vill att det finns Barnahus tillgängliga runt om i hela landet.

En av de allra viktigaste frågorna är hur vi ska bekämpa sexualbrott och ge stöd till dem som drabbats. Jag vill att det ska finnas särskilda mottagningar för våldtagna och rutiner för bevissäkring för den som utsatts för våldtäkt, som den på Södersjukhuset i Stockholm. För de allra grövsta övergreppen vill vi skapa ett nytt brott – synnerligen grov våldtäkt – med ett högre straffvärde än det som finns idag.

Men jag tycker också att det är viktigt att arbeta förebyggande. Ju färre övergrepp som sker desto mindre lidande för de som drabbas. Det finns ett behov av att utveckla befintliga och starta fler sexualmedicinska mottagningar i landet dit personer med beteende som leder till sexualbrott bör vända sig. Vi menar också att samtalsmottagningar för män ska finnas tillgängliga i hela landet för att arbeta förebyggande.

Att ta en annan människas liv är ett fruktansvärt brott. Därför ska det också finnas straff som motsvarar detta brott. Livstids fängelse är det längsta straff som förekommer i Sverige. Det är nödvändigt att livstids fängelse finns. En del personer är så farliga att det är nödvändigt att skydda samhället från dem under mycket lång tid. Samtidigt är det också nödvändigt att man ska kunna sona sitt straff. Därför finns det också en lucka där man under särskilda förutsättningar kan få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff. Men prövningen måste vara noggrann. Naturligtvis har brottets allvar stor betydelse och hur länge man avtjänat straffet. Ett tidsbestämt straff får inte sättas under det längsta fängelsestraff som kan dömas ut, vilket är 18 år. Men det sker även en bedömning av återfallsrisken, hur man skött sig och om den dömde har medverkat till rehabilitering. Det krävs en större utredning av dessa faktorer.

Ibland kan det tyckas enkelt att kräva vissa åtgärder som till exempel kemisk kastrering när det gäller sexualbrott. Det handlar egentligen om olika former av hormonbehandling. Det finns i dag frivillig behandling av det slaget. Men att döma en person mot sin vilja till kemisk kastrering är inget vi förespråkar. Det skulle sannolikt även strida mot europakonventionen och är inte möjligt att införa.
Hoppas detta kunde ge några svar på dina frågor.
Vänliga hälsningar,
Thomas BodströmMina tankar efter Svaret

Tack för svar Bodström all heder åt det <3

Ang stöd till brottsoffer till mörade anhöriga så finns det ingen( som jag har märkt) som är anpassad till våra behov utan man dras med i samma kam som vanliga vuxen psyke kan ge och bara den delen är minimal. Du svarar med barnens hus ,då vill jag berätta att det är lika illa med hjälp därifrån .Jag tror att det beror på att man inte har gjort någon analys av vad tex barn eller vuxna som fått sina anhöriga mördade har för behov...

Du skriver att: Livstids fängelse är det längsta straff som förekommer i Sverige, ja men varför kala något för livstid när det inte är garanterat livs tid ? för mig är det allvarligt att medvetet luras på det visset!

Du skriver :Samtidigt är det också nödvändigt att man ska kunna sona sitt straff.
Förklara då för mig om någon bestämt att någon ska dö ,hur kan man då sona det ?
Vore intressant om en organiserad brottslig organisation lejde en 14 åring att döda alla som dom ville och sen efter 3 år så är det sonat ! eller någon under 21 år då är det sonat om 9 år eller om sanningen ska fram efter 6 år !Vad betyder sonat ? Glömt o förlåtet eller ?
Klart att man kan ha kemisk kastrering det finns i flera länder och man kan ha det som själv valt antingen det eller så har man inte sonat sitt brott!
tack för svar

torsdag 16 september 2010

Nu har jag bestämt att rösta på Moderaterna men det betyder inte att det blir det nästa gång , dom har mycke att bevisa...

Jag är inte riktigt nöjd mede Moderaterna men nåt ska man rösta på och det blir denna gång M, men jag tycker att det finns mycket som inte är bra bla utförsäkringen från sjukpenningen .Det hade kunnat varit bra om det fugerade med bra hjälp insatser som rehabiliterings program över hela Sverige och visa hamnar i mellan stollarna när det byts ekonomiskt stöd ,jag vet flera som fått vänta flera veckor för att få pengar och soc vill inte hjälpa.


så här står det på Moderaternas hemsida om Brottsbekämpning


Moderaterna är ett parti för hela Sverige. Vi arbetar för alla människors frihet. Med tydlighet i våra värderingar, närvaro i människors vardag och insikt i vår tids samhällsproblem, söker Moderaterna svaren på hur Sverige kan bli ett bättre land för alla.

Få saker inskränker människors liv och frihet lika mycket som våld och andra brott. Moderaterna vill att Sverige ska vara ett tryggt land. Våra reformer syftar till att färre brott ska begås och fler brott klaras upp. Våra satsningar för fler i arbete och bättre skolor spelar en central roll för att minska grunden för brottsligheten.

Ökad trygghet med fler och effektivare poliser

Sverige har idag fler poliser än någonsin genom Alliansens satsningar. Antalet poliser är idag över 20 000, nära 3 000 fler poliser än år 2006. Fler poliser kan göra betydligt mer. Vi vill fortsätta öka polisens närvaro och tillgänglighet i samhället.

Under mandatperioden som kommer behöver polisens arbete effektiviseras och moderniseras. Vi vill förbättra polisens resultat på alla nivåer.

Hela rättskedjan ska fungera väl, från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård. Hela rättsväsendet måste bli mer effektivt och hantera ärenden snabbbare. Brottsoffer ska mötas av stöd och hjälp de behöver.

Skärpta straff – effektiv kriminalvård

Vi vill ha rimliga och rättvisa straff. Straffen ska stå i proportion till brottets allvar och spegla samhällets syn på brottet. Alliansen har skärpt straffen för grov misshandel, grov kvinnofridskräkning och sexualbrott. Nästa steg är att reformera hela påföljdssystemet. Vi vill att fler brott som lagförs vid samma tillfälle ska leda till strängare straff än idag.

Kriminalvården ska ha ett innehåll med arbete, studier och behandling, som effektivt förbereder för ett liv fritt från kriminalitet. Fler dömda ska gå från anstalt till arbete. Vi vill utveckla samarbetet mellan kriminalvård, kommuner, landsting och arbetsförmedling.

Insatser mot ungas brottslighetenVi vill utveckla samarbetet mellan polis, socialtjänst, skolan och föräldrarna i arbetet mot ungdomsbrottsligheten. Genom att ställa krav på snabb handläggning vill vi säkerställa att unga som begår brott får tidigare och tydligare reaktioner från samhället. Vi ska förebygga ungdomsbrott med satsningar på jobb, skola och polisnärvaro.

Moderaterna vill

- att en effektiv och modern polis ska finnas i hela landet. Nära 3 000 fler poliser gör att förutsättningarna nu finns.
- att straff ska stå i proportion till brottens allvar.
- möta ungas brottslighet med tidiga och tydliga insatser.
- värna brottsoffrens intressen.
- förebygga brott med fler i arbete och bättre skolor.

måndag 13 september 2010

röstar på ?

Många sjukskrivna gnäller på alliansen ang nya reglerna på försäkrings kassan dom känner sig missförstådda och jagade.Vist alliansen har en del kvar att göra för dom sjukskrivnas rehabilitering ska bli bättre och mycket rimligare, men inte röstar jag på den rödgröna röran för det! NEJ!
Jag är själv sjukskriven och vill ha bra rehabilitering och när jag en dag blir frisk så vill jag ha ett jobb att gå till och få en peng kvar i blomboken att själv bestämma över . Jag vill ha en rimligt säkerhetsnät när det går åt skogen med bra rehabilitering , ekonomiska bidrag där massor av egen ansvar ska vara själv klart så att man hela tiden gör sitt bästa och bidrar med det man kan så att inte lat masken biter sig fast. jag vill ha ett samhälle som skyddar allmänheten och sätter dom och brottsoffer i första rum samtidigt som dom som är grova brottslingar sitter inne länge och får bra rehabilitering när dom ska ut!
så vem ska jag rösta på i blåa röran då ?

Äskade Engla du saknas oss polis myndigheter och media

Nu är det mycket om rättspolitiken som snurrar i mitt huvud och jag vill ha svar!
Var finns brottsoffren kan man ha en rättspolitik utan brottsoffer? Det verkar för mig som om allt bygger på brottslingarna!
För att förstå mina tankar så kan ni läsa boken som går att köpa på adlibris eller bara fråga i bok handeln.

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9163352230

Ensamma är vi en droppe tillsammans är vi ett helt hav

Har skapat ev evenemang på fb sidan RESPEKTERA ENGLA = Inga permissioner till mördare, brottsoffrena får ingen

http://www.facebook.com/group.php?gid=109796139058974
hjälp gärna till <3

vart står partierna i dessa frågeställningar?

Varför har vi ett straff som heter livstid när det inte är ett garanterat livstid?
Dvs att mördare får leva sina liv fast dom har bestämt att andra inte ska få leva sina,
och brottsoffrens familjer får leva med stressen av att mördaren ev kommer ut!

Kan ni tänka er att införa livstid för alla mördare över 18 år ?
Brottsoffret och deras familj har fått livstid !

Ta Ungdoms brottslighet på allvar och införa relevanta straff och återgärder?
Misshandel och mord av ungdomar bör signaleras som absolut fel och allvarligt!

Kan ni tänka er att införa kemisk kastrering av sexual brottslingar?
För att i större utsträckning avskräcka första gångs förbrytare och förebygga återfalls förbrytare!

Har ni någon politik för att stödja brottsoffrens situation?
Individuell rehabilitering, skadestånds belopp, skadestånds hantering, inflytande under rättegång!

lördag 11 september 2010

Mördare får leva sitt liv vidare fast dom bestämt att andra inte ska få leva sina liv

I dagens Expressen kan man lässa en artikel av Britta Svensson: Är det verkligen rätt att släppa ut en av Sveriges värsta massmördare i frihet? Mycket tänk värd och bra artikel och vist blir jag berörd och allt vänder sig i magen , så där som det gör alla gånger när jag läser eller hör om mördare eller brottsoffrena.

Min tanke blir att om det AsEt som mördade min älskade och saknade dotter en dag kommer ut när det än må bli så kommer jag att vara där och jag kommer inte att på något vis vara nådig. Jag tänker att minna tankar och känslor och ev handlande inte är annat än mänskliga ,jag tror att det är en försvars instinkt som är djupt inbyggd i människan för att skydda våran familj ...Jag tycker verkligen inte att vi alltid ska ge alla en andra och tredje skans ... möjligheten att leva sitt liv vidare fast man bestämt att andra inte ska få leva sina liv ? Hur kan det på något viss ens existera att det är möjligt att det får vara så.
Samtidigt så får jag tunga skuld känslor, jag är så hjärntvättad av samhället att alla ska ha flera chanser att bättra sig att man aldrig ska ge upp och att man ska älska alla oavsett vad.Myndigheterna och politikerna utgår alltid utifrån brottslingarnas behov ingen tänker på brottsoffrenas behov, hur har det kunnat bli så ?
En till aspekt för mig är att jag alltid får leva med stressen av att veta att det kan bli möjligt att AsEt kommer ut.Livstid ska vara riktigt livstid!!!

torsdag 9 september 2010

Manliga Gynekologer

Vill inte kvinnor helst ha kvinnor som gynekologer ? Den frågan ställde jag till en manlig gynekolog här om dagen och jag fick en känsla av att han blev väldigt stöt ,istället för att trevligt möta upp med ett försåtligt och lugnande svar så sa han bara att det ska vara jämlikhet i vården och att det även finns kvinnliga urologer för män mer hade han inte tid att prata om det!
Kan lugnt säga att vi som var där verkligen hade behövt ett bättre svar eller finns det inget?
jag tycker faktiskt att det borde vara själv klart att man får välja en kvinnlig gynekolog och om det inte finns så borde det vara själv klart att ge information om det !
Varför ska det ses som själv klart att kvinnor/ flickor ska ha män som gynekologer och bara vara tacksam ?
Våga ifråga sätt och våga känna efter vad du vill och gör din röst hörd ,även hos gynekologen!

måndag 6 september 2010

Nej vänster partiet blir det då verkligen inte ...

Lyssnade på vänster Ohly i morse
Jag blev riktigt iriterarad när han gick in på rättspolitiken.
Vänstern står för en rättspolitik där det ska daltas med brottslingar,ett halvår för grov misshandel och rejäla straff rabatter. Vänstern tror inte på fängelse straff men dom vill förebygga brott. Alla partier vill förebygga brottsligheten på ungefär samma sätt vilket är mycket bra men det betyder inte att man inte samtidigt kan ha ett fängelse straff som är någorlunda relevant dvs utifrån brottsoffrens lindande.
Ett ex är våldtäkter eller misshandels fall ,hur ska man på 6 månader kunna rehabilitera en sådan brottsling till att inte återfalla. I min önskevärd så ska straffen innehålla en del av straff för den begångna gärningen och en del för att förebygga med rehabilitering. AE den som mördade min dotter rehabiliterades aldrig efter som han inte ville... utan fick återkommande små straff utan krav på rehabilitering...
Hallå genomgången rehabilitering borde vara ett krav för att över huvudtaget ses som om man avtjänat ett straff.
En sak till BROTTSOFFER DOM FINNS ÅXÅ hallå politiker vad har ni för politik för oss!!!

torsdag 2 september 2010

toffel syndromet

Fan jag vill ju inte skriva så mycke om brottsoffer, brott och straff här jag trodde mig vilja skriva om allt annat i livet. Men fan säger jag igen, jag blir ju så förbannad på Svenska toffel syndromet när det gäller att säga i från -Det här är inte ok det är aldrig ok att mörda någon... nu har rättssystemet dömt en 21 årig kallblodig mördare till 16 år och troligen så är han ute inom halva tiden.
16 år...
I mina öron så låter det som att man säger det var tråkigt ojjj ojj stakars dig som gjorde så det var inte bra! nu får du mat o husrum och möjligheten att studera i några år sen så kan du gå ut och vara en snäll pojke och om du tänker hitta på mer rackartyg då så är det dumt men du får bestämma själv!
Nej fy fan det är bara att säga det du har gjort är inte ok nu får du sitta inlåst resten av dit liv och så är det med det och vill du ta livet av dig så är det upp till dig för dit liv det kan du få bestämma död eller liv av ,men andras ska du je fan i!

onsdag 1 september 2010

När ska vi få höra om Brottsoffer Brott o Straff tankarna i valdebatten ?

När ska vi få höra om brott o straff tankarna i valdebatten ?
Jag tycker att det nämns för lite om den här viktiga frågan.
Det är en hel del jag vill veta om var parterna står i dessa frågor.
Jag vill veta hur parterna ska jobba för att få en så tryggt samhälle som möjligt att leva i, hur tänker dom förebygga?. jag vill veta om det finns något parti som tänker sattsa på brottsoffrenas behov av rehabilitering och säkerhet där samarbetet med kriminalvården är en viktig fråga.Jag vill veta varför vi har ett straff som heter livstid när det inte finns på riktigt. jag vill veta om det finns något parti som tänker ta sexualbrott på allvar och lägga ett starff som är i propotion med lidandet där kemisk kastrering är ett absolut krav från mig!.
jag vill veta hur man tänker lägga resurser inom polisväsendet med utredningar och polisresurser på landsbygden? jag vill veta varför man har straff rabatter i stället för ett bestämd tid ,jag tycker att det är att lura samhället.
Det finns en massa mer om Brottsoffer, Brott o Straff politiken som jag vill veta så hallå informera mig !!!