måndag 31 januari 2011

Falskt fb konto anmält !

Såg att det fans ett fb konto på en falsk mej! Inte kul så jag anmälde och mailade  några av dom att det inte var jag som dom var vän med utan en falsk profil , nu har några svarat och vissa fattar inte och tror att det är jag i alla fall ???
Men det är väl bara att gilla läget för det finns en massa skit om mig o Engla där ute i cyberrymden.
Jag behöver andas och påminna mig om att jag är jag oavsett vad andra tror och tänker om mig eller minna falska jag!

Arbete/ arbets tränig sökes

Någon som har ett passande, engagerande ,roligt, utvecklande, välbetalt arbete åt mig ?.
Om det är något som jag tar åt mig, så kommer du inte bli besviken :O)

lördag 29 januari 2011

I Särna öppnas en stripp klubb

ISärna öppnas en stripp klubb där dom även har småbås där man kan beställa en egen show !
lagligt i Sverige ? japp det är det !

Stripp klubbar hör inte hemma i ett civiliserat land där man jobbar mot sexuellt utnyttjande av både vuxna o barn.Där vi vill lära våra barn att respektera varandra !
För stripp kan inte ses som något annat än att det kommersialiserar kroppen för att stimulera någon annans sexuella behov.Dom flesta som jobbar är utsatta kvinnor i en slav position. jag vill inte att mina barn ska växa upp med att vi i Sverige tillåter något som helst inom sexuellt utnyttjande av andra människor. Vilket fackförbund står till dessa kvinnor o mäns förfogande?

torsdag 27 januari 2011

Skärpa maxstraff för sexköp

http://www.expressen.se/nyheter/1.2307402/darfor-vill-ask-skarpa-maxstraff-for-sexkop

Jag tycker att som Beatrice Ask att det är viktigt att på alla sätt vara tydlig med att samhället inte på något vis accepterar sexuellt utnyttjande av något slag! Gå in och rösta!

Rehablitering

I dag har jag varit och träffat en kvinna som har hand om en rehabiliterings grupp Grön Rehab där man träffas och är ute i naturen promenerar fikar och äter tillsammans gruppen är mellan 6-11 pers  och en dag i vecka så är det lite mer friskvård med samtal och stresshantering mm . Mycket från grund nivå, intressant och säkert väldigt bra för rätt målgrupp.Men jag känner att det inte passar mig jag är alldeles för utåtriktad och engagerad med många av dessa delar redan i ryggsäcken, skulle jag ha något åt det hållet så skulle det finnas mera kreativitet som träning, målning, hantverk kanske smide eller något liknande där jag kan få igång och utlopp för min kreativitet.Samtal skulle åxå vara bra men då med rätt mål grupp skulle jag vara med i den här gruppen är jag rädd att jag skulle prata sönder dom vrid o vända mer än dom flesta orkar . Jag är som en bubblande vulkan av känslor ,idéer ,smärta ,kärlek, frustration och nyfikenhet... 
Arbetsförmedlingen har bara den rehabiliteringen eller arbets träning att erbjuda mig men jag måste för min och alla andras bästa säga att det inte passar mig och vad händer då ? Är jag färdig rehabiliterad då eller är jag frisk för inte är jag då så sjuk att jag inte skulle kunna till god o göra mig någon rehabilitering problemet är att inte arbetsförmedlingen här i Hedemora har några fler verktyg i sin verktygs låda, här måste man passa in en en pytte liten fyrkantig ram annars så finns det inget!!! Jag är rund stor och helt unik kan ni fixa en ram som passar mig ? I tex Stockholm så finns det helt andra ramar varför inte även på landsbygden?   

måndag 24 januari 2011

Svar från Åklagare ???

Ringde upp Åklagaren och frågade varför det dröjer med svaret och rapporten ang det försvunna papperet i Pernilla utredningen. Påpekade att det är jobbigt för mig att gå och vänta(även om jag känner mig helt säker på svaret dvs: att dom inte kan hitta någon skyldig). Men det betyder ju då att jag vill ha svar på om dom titta närmare på resten av ansvarsbitarna om ev brottslighet ang polis missen för det är så att om en åklagare granskar ett ev brott i en utredning  så ska dom även titta på närliggande ev brott i samma utredning och det är något som jag vill att staten tittar vidare på dvs om det finns brott bakom dom olika försummelserna som dala polisen gjort sig skyldig till.  Rikspolisstyrelsen har inte hitta det, jag vill ändå att jurister och ev domstol gör den slutgiltiga bedömningen.
Ang polislagen och europarättsliga regler.  Om Åklagaren gör det så sliper jag gå in i en stämnings process för att få det utrett. 
 Åklagaren svarade att han inte hunnit satt sig ner med rapporten efter som han har så mycket papper och rättegångar som flyter och han kan inte lova när han kommer att hitta tiden att sätta sig ner och gå igenom rapporten innan han släpper den! Men att han ska försöka. Vist jag förstår att det inte är Åklagarens fel att han är överbelastad men jag tycker att det är dåligt att det ska ta sådan tid nu har dom jobbat med det här sedan ... jag mins inte ens.Känner i alla fall inte att det är prioriterat.
Så Christian om du läser det här som jag tror att du gör, så vet du redan nu vad jag vill..

Gillar det nya lag förslaget från Beatrice Ask ,fast jag skulle villja ändra det lite

http://www.expressen.se/nyheter/1.2303751/ask-forsvarar-lagforslag-om-smygfotografering
 Lagförslag att man inte ska få fotografera eller film människor i smyg med några undantag .Jag skulle hellre se att det är förbjudet att sprida materialet.
Jag tycker att det ska vara själv klart att det ska vara förbjudet att sprida smyg tagna fotografier och filmer med undantag av brottsliga handlingar då jag tycker att det är en bra metod för att få fast och ev förebygga nya brott..
Jag om någon vet hur fruktansvärt det är med journalister som jagar bästa bilden många fotografer är bra och har respekt men det finns några riktiga idioter därför behöver lagen skärpas och det behövs för att stoppa en stor del av  mobbingen som i dag många gånger sker med fotografier och filmer som sprids på nätet.

torsdag 20 januari 2011

Väntar på Svar ang försvuna papperet i pernilla utredningen

I dag så hade en journalist blivit lovad svaret och jag blev lovad för mer än en vecka sedan att svaret skulle komma om några dagar men Nej det kommer inte i dag, kanske nästa vecka då...
Jag tror att fördröjningen sker pga av Åklagaren känner sig osäker in för pressen av media och vill skötta det så snyggt han kan men jag önskade lite mer engagemang och fart för jag är så tröt på att alltid vänta och som vanligt att det inte kommer något mer än att vi inte kan hitta något fel eller ansvarig ! ...

Men den som kämpar och väntar får ibland svar och idag fick jag ett lite positivt svar från Förvaltnings rätten ang min sjukpenning.

Två beslut

I går fick jag beslutet från Förvaltningsrätten ang att jag överklagat att jag inte får full ersättning från sjukpenningen efter som jag skrivit boken och deltagit i media
Ett beslut om att jag vill ha det omprövat av Försäkringskassan att dom inte tagit hänsyn till att jag inte orkat överklaga deras beslut inom deras tids gräns på 2 mån ang minskad sjukpenning efter som jag mått dåligt o min energi bara räckt till att ta hand om allt runt mordet o min familj då har det känt helt värdelöst och oviktigt att gnälla om sjukpenning mm Jag är bara en människa och räcker helt klart inte till till allt som krävs av mig och det är ju därför jag är sjukskriven ! . Även om det är ett eget val att kämpa för rättvisa och att allt ska gå rätt till, jag kunde ju ha valt att bara lägga mig ner och skitit i allt men då hade jag definitivt mått ännu sämre i dag efter som jag har en personlighet som alltid vill ta ansvar för de jag ser som orättvisor och dumheter och inte sticka huvudet i sanden.
Förvaltningsrätten kom fram till att jag ändå borde ha överklagat inom försäkrings kassans tid på 2 månader, enligt mig då att försäkringskassan inte behöver ta hänsyn till att jag mår dåligt.

Jag fick även ett svar att Försäkrings kassan borde ha tagit med i bedömningen ang sjukpenningen att skriva och publicera boken inte ska påverka bedömningen av arbetsförmågan utan betraktas som en del i min rehabilitering. Så dom bifaller att jag ska få full ersättning mellan den 1 juni och 31 juli . Vilket beror på att jag kommit in med ansökan om omprövning ang dessa datum inom försäkrings kassans tidsgräns på överklagan inom 2 mån . Hade jag mått tillräckligt bra så hade jag överklagat alla datum i tid och då hade jag haft rätt till full sjukpenning men frågan är ju då är jag tillräckligt sjuk då ?   Obs jag har flera gånger vid möten påpekat min syn för försäkringskassan och att jag ville ha hjälp att överpröve efetr som jag inte fick till det själv men dom ville inte hjälpa mig!
Men det positiva med allt detta är att nu borde försäkrings kassan i framtiden ha detta att luta sig mot när nästa person skriver en bok eller deltar i media ang sitt trauma, så jag känner ändå att jag har nått det målet som jag hade även om det är ett sjukt system att man måste vara tillräckligt frisk så man kan överklaga försäkringskassan inom två månader.

måndag 17 januari 2011

Detta är en del som vi kommer att jobba vidare på men nu är frågan kommer jag att våga gå vidare med risk att jag får stå för alla kostnaderna även statens om vi förlorar…? Japp så ser rättssäkerheten ut för mig i Sverige 2011.


Här kommer lite att ta in och fundera över efter som jag nu tillsammans med en jurist tittar på att överklaga JK beslut.
Jag tycker att det är en mycket viktig överklagan pga att:
 Jag tycker att Polisen inte ska kunna begå så grova försumligheter i en mordutredning utan att ta ansvaret både principiellt med att stå för sina misstag och med att staten fult ut erkänner skadeståndsmässigt .
Vi ska ha ett samhälle där rättssäkerheten ligger på topp och att den utan makt och pengar ska kunna få en ärlig rättvis bedömning .
Att brottsoffer ska få alla korten lagda på bordet så att dom sliper leva med onödig ovisshet.

Att jk inte ger mig ett vettigt juridiskt svar fast jag tre gånger bet dom utveckla juridiken i beslutet.
Enligt jk s beslut finns inte ett tillräcklig orsakssammanband dvs  adekvat för att konstatera att dom misstag som polisen begått under Pernilla utredningen står i direkt  orsakssammanband med att Engla blev mördad av AE. Men jk utvecklar inte närmare hur dom bedömt dom olika försummelserna 


Vi tittar närmare på juridiken.
Vad som är tillräcklig kvalitet råder det delade meningar om, men enligt en uppfattning krävs att skadan ligger i farans riktning. Andra menar att det räcker med ett sannolikhetstest där det räcker med att den utpekade händelsen medfört att sannolikheten (risken, faran) för skadan i viss utsträckning ökat.
 skadan skall vara i någon form påräknelig, förutsebar eller typisk följd av den utpekade handlingen. Den utpekade handlingen i det här fallet är ju polisens bristfälliga utredning och övriga fel som begåtts. Det är inte skadevållaren (här polisen) eller skadelidande som skall ha kunnat förutse skadan, utan man utgår ifrån en tänkt bedömare som givits kunskapen hos en särskilt klok person – vad skulle denna ”särskilt kloka person” ha kunnat förutse o.s.v.
      krav vilar då dels på skadeståndslagens bestämmelser, dels på europarättslig grund genom ”Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” (där vi menar att staten kan ha orsakat ersättningsgill skada på grund av de fel och försummelser polisen begått, vilka står i strid med Europakonventionens regler).
 N      

      När det gäller skadestånds mål mot staten så finns det några mycket speciella sådana som många hänvisar till bla har jag nu läst i domen ang skadestånds anspråk av allmänläkarna ang Catrine da Costa det omtalade styck mordet och att dom blev av med läkare legitimationen . Jag kan se att det troligen i en domstol finns mögligheter till stora skillnader i orsakssambands bedömningarna.
 Detta är en del som vi kommer att jobba vidare på men nu är frågan kommer jag att våga gå vidare med risk att jag får stå för alla kostnaderna även statens om vi förlorar…? Japp så ser rättssäkerheten ut för mig i Sverige 2011.


lördag 15 januari 2011

Jag vill att staten tar ansvar för sina misstag!

GUD!
Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra.
Mod att förändra det jag kan.
Och förstånd att inse skillnaden
 Ber jag om nu när jag går in i en process med att överklaga jk beslut hos tingsrätten ev blir det en stämnings ansökan mot staten.
Jag vill inte bara bråka eller få uppmärksamhet. Jag vill att det ska visa hur rättssamhället fungerar och hur märkliga besluten är och hur viktigt det är att man får driva sina processer tills man har fått alla svaren. 
Jag har en känsla av att man inte tar oss brottsoffer på allvar inte ger oss den rätt eller dom svar som vi borde få.Tycker att jk och åklagarna som jag haft att göra med inte tar allt på allvar dom säger bara nej det går inte och ger inga fullständiga förklaringar och visar ingen vilja att gå till grunden. Skulle kunna säga att det slår inga gnistor om engagemangen men om det hade varit en hög politiker eller inflytelse rik snubbe med mycket pengar då jävlar hade det hänt saker det kan jag lova!
Bara den saken att man får betala ur egen fika när man överklagar eller stämmer staten ... Är det rättssäkerhet det ? bara för dom rika i sådan fall!!!
Märkligt samhälle där brotten inte anses vara mot brottsoffrena utan mot staten där åklagaren har  talan och brottsoffrena får bara hjälp att föra sin talan till domen vunnit laga kraft. Sen får man klara sig själv eller anlita en egen jurist med egna pengar om man vill överklaga i saker som har med målet eller händelsen att göra! 
 Polismissnen dalarna
Att polisen i alla fall inte arbetat professionellt förstod även en lekman men ändå sa åklagarna att dom ansåg inte att man skulle göra en riktig utredning .jag överklagade o överklagade men NEJ, Jag skrev boken där jag la in alla dokument !
Tillslut så gjorde rikspolisstyrelsen i alla fall en riktig utredning där man påvisade många fel och brister i arbetet.  jag är jätte tacksam för det!!! men hade det vore rättssäkert så skulle åklagaren ha beslutat om det och jag skulle inte ha behövt gå igenom alla överklaganden eller så kunde rikspolis styrelsen lite snabbar bestämt att dom skulle utreda och berätta det för mig . Jag fick läsa om det i tidningen ... 
Nu handlar det om att staten inte vill erkänna att dom polisiära misstagen och dåliga arbete står i direkt konsekvens till att Engla blev mördad av AE. Dom säger att det begåts dåligt arbete och misstag men att det inte står i direkt konsekvens med att Engla blev mördad av AE !!!
Jag vill att staten eller ansvariga poliser ska ta ansvaret och att staten ska erkänna att det står i direkt konsekvens till att Engla blev mördad av AE. Det kan då ge skadestånd men det är inte det viktiga det viktiga är principen att man har polisen som faktiskt har tagit ansvar och sagt att Engla inte skulle ha blivit mörda av AE om dom skött sig så som man kan begära av polisarbetet, men jk dvs stasten säger att så är inte fallet !  Nej så ska det inte vara tycker då jag där av överklagandena.Nu kommer många att säga att det är omöjligt för lagen är skriven sån, men jag tycker att det är värt att kontrollera vad  lagen verkligen säger och att belysa hur det ser ut och om det är så vi ska ha det. Allt går nämligen att förändra om politikerna får tillräckliga grunder för det.
 
 


 

onsdag 12 januari 2011

UTFÖRSÄKRAD hos arbetsförmedlingen

I dag har jag varit till arbetsförmedlingen efter som jag är utförsäkrad.
Till min handledare och en psykolog . Jag har nu på 3 månader haft 3 träffar.
Det började med att dom säger att dom vill hjälpa mig men dom kan bara erbjuda det dom har dvs arbets träning eller en grupp som heter grön rehabilitering och en till samtals grupp. Jag kan tänka mig att gå i samtals grupper om det verkligen är min mål grupp och riktigt professionellt, jag orkar nämligen inte sätta mig in i andras problem eller dela med mig av mig själv till vem som helst , ni kanske tänker att det gör jag ju här på bloggen men det är inte riktigt sant för här väljer jag vad jag delar och vissa saker stannar bara hos mig eller min psykolog..
Jag vill inte arbets träna eller gå i grupper bara för att det är det som finns,jag är så skör att jag inte vill utsätta mig för sånt som inte känns bra och som jag tror kommer att stjälpa mig mer än hjälpa mig,.Jag vill göra sånt som tar mig framåt som verkligen ger mig något och inspirerar mig som människa ,det kan säkert låta väldigt bortskämt av mig men för mig när jag varit med om att mista mitt barn under sådan här omständigheter så är vissa känslor borta  tex inre glädje och den naturliga motivationen är helt borta men det finns andra positiva känslor att bygga på som till ex kärlek, engagemang mm. därför behövs det så mycket mera energi och motivation för att komma igång med saker.
Jag gav arbets förmedlingen några saker som jag trodde skulle vara bra för mig  nr 1 att få hjälp att koma igång att träna helst med en personlig tränare.- svaret blev dom möjligheterna finns inte !
Sen så vill jag gå på kurser i sorgebearbetning eller stresshantering och jag har ett stort behov av massage mm till mina spända muskler ev någon kortar kurs att lägga till i min ryggsäck tex serverings tillstånds utbildning efter som jag tror att det kan vara en bra utb att ha i framtiden säkert en masa andra utbildningar åxå men efter som jag fort farande är lite förvirrad så veta jag inte vad!. Men arbetsförmedlaren säger Nej det finns inget sånt jag får ta det dom har och att snart så går tiden ut och då blir det tomt då tar tiden slut !? så vad ska jag göra ska jag gå med på att göra saker eller gå i grupper som jag tror blir mera motsatt effekt bara för att göra något innan tiden tar slut ?hmmm då menar dom dessa jävla faser i att vara utförsäkrad och
  helt plötslig fär jag veta att jag ska in i fas 2 och då blir det så att pengarna kommer i efter skott så man får halv ersättning i två månader. Jag har turen att klara mig en då men jag blir så jävla upprörd efter som jag tänker på alla dom som inte har någon buffert så jag tar i och skäller över systemet och säger att det bara är skit att dom bara trycker ner människor som mår dåligt  i stället för att hjälpa !!!
Då ställer sig psykologen snabbt och irriterat upp och säger högt att jag inte ska skälla på han sen så blir han tystar och muttrar om att han inte ska behöva ta sånt här från mig  sen så säger han att han måste sluta för han behöver ringa ett samtal (han behövde nog bara fly undan sin egen irritation ). Jag svarar högljut att det ska dom visste det är ju dom som ska handleda mig och vara professionella vem fan annars ska jag skälla på och till råga på allt så är jag jävligt lättirriterad efter som jag inte mår helt jävla bra ,det borde dom  ha med i beräkningen när dom jobbar med den här mål gruppen !Det är nämligen ett symtom när man mår psykiskt dåligt och har posttraumatisk stress!!! 
Det slutar med att jag börjar storgråta jag säger att jag förstår att det är svårt för dom och att dom inte har en lätt uppgift att handled mig ,psykologen säger att efter som jag sagt att jag ska vill vara 100 % ärlig så ville han åxå vara det !? Ja så är det, inte är det lätt i alla fall!  
Jag gråter fortfarande efter som jag blir så les på systemet och att det ska vara så svårt att få den hjälp man behöver eller i alla fall slipa den hjälp man inte behöver!

tisdag 11 januari 2011

Leva med mord

På Tisadgar kl 21,00 på tv fakta visas ett program som heter Leva med mord.
Jag tycker att det är väldigt värde fullt att se på. Jag känner igen så många känslor och tankar och får olika aha upplevelser och jag undra varför vi på 2000-talet inte har ett rehabiliterings program för dom som lever med mord ? varför finns det ingen som talar om att dom här programmen finns eller ordnar med professionel rehabilitering och träffar för dom som lever med mord så att man kan få hjälp av dom med erfarenhet att förstå vad som händer i sig själv och allt anat som man kan behöva efter en kris reaktion.  Jag kan lova att det skulle underlätta sorge prosesen för väldigt många.
Jag har träffat och pratat med en del som lever sen längre än jag som anhörig till mördad men det skulle behövas mer organiserat med professionella vid sidan .Rav riksförbundet för anhöriga till vålds dödade finns och det är bra att dom kämpar för dom viktiga frågorna och att de finns ett forum. Men dom anhöriga förtjänar mer respekt från samhället med professionalism forskning och pengar till rehabilitering .
I dag lägs alla resurser på mördaren som bestämmer att någon annan människa ska dö och ofta på ett hänsynslöst grymt sätt.

Ev kan anhöriga få gå på vuxen psyk som inte vet vilka behoven är eller inte har dom resurser som vi behöver eller så kan vi få några vita piller.
 

Snart ! Svar ang utredningen ang försvuna papper i Pernilla utredningen

Denna väntan men nu är snart utredningen om dom försvuna papprena ang AE ( mördaren) i pernilla utredning snart klar.
Pratade med åklagaren som sa att allt i princip var färdigt om dom inte kom på något mer att göra ...:O) vad ska man säga. Jag bad dom att skick svaret till mig och att jag vill ha allt tillgängligt material.
fast jag vet redan svaret efter som de inte handlar om någon  misstänkt terrorbombare eller högt uppsatt tjänstemans död så så är jag säker på att det kommer att lyda så här...

"Vi kan inte se att det begåts några fel vi kan inte ens vara säkra på att papperna med Anders Eklunds namn verkligen har funnits i utredningen".
jag kommer då att fråga 
Jag undrar då om resterande misstag i utredningen och om åklagaren anser att det står i konsekvens med Englas död och om det finns någon som  är ansvarig för dom misstagen.
Åklagaren svarar då att han bara utrett om papperna med avsikt tagits från utredningsmaterialet
Då säger jag att en åklagare alltid har som uppgift att även titta på andra uppenbara brott i samband med det som utreds. Här handlar det enligt mig även om tjänste fel i utrednings sammanhanget som är i direkt konsekvens med Englas död......

Men det är det ingen som bryr sig i !!!
Men man kan ju hoppas att det finns någon rättvisa och jag hoppas verkligen att jag får fel denna gång !!!

måndag 10 januari 2011

Fråga o svar om Sorg

 Fråga från Hilda som förlorat sitt barnbarn av helvetets knark.

Tragedin kan aldrig vägas upp - inte av någonting. Den är så vidrig så det finns inte ord. Jag följde det hela och jag tror hela svenska folket gjorde så och kände avsky och förtvivlan över ondskan.

Jag har läst lite vidare hos dig och blir riktigt förbannad över hur försäkringskassan behandlat dig. Grgrgrgrgr!!!!
Det är helt ofattbart hur man kan dra ner din sjukpenning pga att du var med i TV-program och skrev på en bok. När man skriver sådana regler har man ingen aning om hur det är att förlora ett barn.
Hur går det för dig nu? Arbetar du? Hur är din sorg nu?
Vore intressant att få ta del av - om du vill berätta förståss.
Min sorg är fortfarande tung efter 6 månader. Ibland vet jag inte hur jag ska orka att fortsätta att leva. Ibland orkar jag inte upp ur sängen utan ligger hela dagen. Jag är pensionär så jag har tack och lov ingen försäkringskassa som jagar mig.

/hilma

jag svara gärna <3

 Jag har inte börjat arbeta än men känner att jag vill men är lite förivrad kring vad jag vill och kan, efter tragedin så har mycket i mig själv förändrats.jag kan beskriva det i 3 delar som jag lever med.

3 olika smärtor av sorgen : Kroppsligt-Känslosamt-Smärta

 Kroppsligt
Min stress nivå är låg vilket gör att jag inte är riktig sams med kroppens reaktioner. När det blir lite stressigt så skriker kroppen att det är kris och det gäller att springa eller slås medan min hjärna vet att det inte alls är något farligt bara lite bråttom.Jag håller på att jobba med att lära mig hantera stressen så att jag kan ha kroppen skrikandes medan jag ändå gör det jag vill med kunskapen om att det är ok! Det här en en typ av post traumatisk stress som kommer efter veckan då vi letade efter Engla då jag var i 100 % stress och panik och inte sov på många dagar.Kroppen har inte fattat att det inte är kris när stressen slår på nu, för kunde jag lätt ha 10 bollar i luften och var extremt stress tålig.

Känslosamt dvs kärlek, glädje,hat,smärta. 
En annan del är den vanliga sorgen som dom flesta som förlorar ett barn eller nära anhörig känner . Den stora saknaden en enorm längtan, känslan av orättvisa- varför?,minnena av allt roligt och härligt man har haft minnena av den enorma kärleken. Minnen av den avlidnes framtids drömmar och sin egen längtan att få sen personen växa upp och få leva livet. I vårat fall så längtade Engla så otroligt mycket efter att bli tonåring och det är väldigt svårt att tänka på att hon inte fick det pga av att en annan människa bestämt att hon skulle dö.     
Smärta
Min tredje del är den del som gör ondast riktigt jävla smärtsamt och smärtan sitter i magen.
Det är flera gånger om dagen då minnet av hur Engla mådde och vad som hände innan hon var död som gör den smärtan jag får även ticks så att kroppen rycker till. Tanken kan vara i några sekunder o smärtan sitter i mellan 2 min - en timme.Jag har ännu inte lyckats att förhindra dessa tankar men jag lär mig leva med dom o smärtan nu kan jag uppleva tankarna o smärtan var som helst utan att det märks på utsidan!(fast min man märker det)
Tänk dig att dit 10 åriga barn blir misshandlat och mobbat på skolgården och ingen finns där och hjälper, och sen lägg till 100% av helvetet. Då tror jag att man kan förstå vilken typ av smärta jag menar. 


Sorg kan ha många ansikten beroende på vad som har hänt och vad man har med sig i ryggsäcken.
Jag förstår att det kan kännas och vara väldigt olika även om jag tror att det finns många likheter.
Något jag vet är att man själv  måste ta ansvar för sorgen sätta upp egna mål med vad man vill och hur man ska gå vidare med livet och man behöver mycket tid . Jag tillåter mig att tro att det kan vara lika svårt och smärtsamt hela livet men jag lär mig sakta leva med sorgen och smärtan . Kanske försvinner smärtan kanske inte. Men jag tror att det kan vara bra att inte gå o vänta på att den ska försvinna innan man jobbar på att leva med sorgen, för tänk om sorgen inte försvinner då har man missat livet i väntan.