måndag 17 januari 2011

Detta är en del som vi kommer att jobba vidare på men nu är frågan kommer jag att våga gå vidare med risk att jag får stå för alla kostnaderna även statens om vi förlorar…? Japp så ser rättssäkerheten ut för mig i Sverige 2011.


Här kommer lite att ta in och fundera över efter som jag nu tillsammans med en jurist tittar på att överklaga JK beslut.
Jag tycker att det är en mycket viktig överklagan pga att:
 Jag tycker att Polisen inte ska kunna begå så grova försumligheter i en mordutredning utan att ta ansvaret både principiellt med att stå för sina misstag och med att staten fult ut erkänner skadeståndsmässigt .
Vi ska ha ett samhälle där rättssäkerheten ligger på topp och att den utan makt och pengar ska kunna få en ärlig rättvis bedömning .
Att brottsoffer ska få alla korten lagda på bordet så att dom sliper leva med onödig ovisshet.

Att jk inte ger mig ett vettigt juridiskt svar fast jag tre gånger bet dom utveckla juridiken i beslutet.
Enligt jk s beslut finns inte ett tillräcklig orsakssammanband dvs  adekvat för att konstatera att dom misstag som polisen begått under Pernilla utredningen står i direkt  orsakssammanband med att Engla blev mördad av AE. Men jk utvecklar inte närmare hur dom bedömt dom olika försummelserna 


Vi tittar närmare på juridiken.
Vad som är tillräcklig kvalitet råder det delade meningar om, men enligt en uppfattning krävs att skadan ligger i farans riktning. Andra menar att det räcker med ett sannolikhetstest där det räcker med att den utpekade händelsen medfört att sannolikheten (risken, faran) för skadan i viss utsträckning ökat.
 skadan skall vara i någon form påräknelig, förutsebar eller typisk följd av den utpekade handlingen. Den utpekade handlingen i det här fallet är ju polisens bristfälliga utredning och övriga fel som begåtts. Det är inte skadevållaren (här polisen) eller skadelidande som skall ha kunnat förutse skadan, utan man utgår ifrån en tänkt bedömare som givits kunskapen hos en särskilt klok person – vad skulle denna ”särskilt kloka person” ha kunnat förutse o.s.v.
      krav vilar då dels på skadeståndslagens bestämmelser, dels på europarättslig grund genom ”Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” (där vi menar att staten kan ha orsakat ersättningsgill skada på grund av de fel och försummelser polisen begått, vilka står i strid med Europakonventionens regler).
 N      

      När det gäller skadestånds mål mot staten så finns det några mycket speciella sådana som många hänvisar till bla har jag nu läst i domen ang skadestånds anspråk av allmänläkarna ang Catrine da Costa det omtalade styck mordet och att dom blev av med läkare legitimationen . Jag kan se att det troligen i en domstol finns mögligheter till stora skillnader i orsakssambands bedömningarna.
 Detta är en del som vi kommer att jobba vidare på men nu är frågan kommer jag att våga gå vidare med risk att jag får stå för alla kostnaderna även statens om vi förlorar…? Japp så ser rättssäkerheten ut för mig i Sverige 2011.


1 kommentar:

  1. Hej Carina! du ska veta att jag sänder dig styrka o stöd med all min kraft-tänker på dig ska du veta ,du är otroligt stark o målinriktad !! stödjer dig o hoppas att vi våldsoffer får rättvisa en dag !! kramar o kärlek från sara- ailasaraerika.sajto.se

    SvaraRadera