fredag 30 maj 2014

Läste en artikel på dn.se Om varför SD ökar ,Sagt av en 60-årig helt vanlig svensk sosse sedan 41 år står det. Jag ser ingen helt vanlig sosse i det som skrivs ... De enda jag ser är en helt vanlig egoist.

Läste en artikel på dn.se Om varför SD ökar ,Sagt av en 60-årig helt vanlig svensk sosse sedan 41 år står det. Jag ser ingen helt vanlig sosse i det som skrivs ... De enda jag ser är en helt vanlig egoist.
som tror att välfärden är dålig och hotas i Sverige.
Vi har en mycket bra välfärd vi har kostnads fri skola för alla barn o ungdomar ,vi har sjukvård för alla, vi har pensioner, vi har sjukbidrag, vi har omsorg för dom som inte klarar sig själva, vi har vi har aktivitetsstöd och olika ersättningar för den arbetslösa, socialbidrag för dom värst utsatta ,  Vi har så mycket mera som folk inte uppskattar och ser hur bra det är många tar det förgivet men res runt lite i världen så förstår ni hur bra vi har det i Sverige ,jag är så trött på dom som har så mycket gnäller och vill ha mera och bättre .Blir dom här människorna någonsin nöjda ? I sådana fall när är det? när dom har allt till alla och alla kan göra som dom vill och ligga i hängmattan och gnälla hela dagrar kanske är målet. Vist är det dom som ibland kommer i kläm och inte har det lika förspänt som andra eller inte får just den hjälp dom vill ha där behöver vi jobba på att bli bättre och tandvården tycker jag vi kunde hitta ett bättre system för och samma vård i hela Sverige till alla. Ja det är mycket som kan bli bättre! men samtidigt så är jag så trött på gnället om att vi har det dåligt för i verkligheten har  vi det väldigt väldigt bra i Sverige. Ett land där många människor börjar bli så bortskämda att dom bara skriker på mera hela tiden i stället för att ta ansvar och hitta olika lösningar själv. Tur så har vi en ung generation på väg fram där solidaritet och fridom går hand i handske att hitta sina mål på olika sätt där man tycker att alla är lika mycket värda och att hjälpa andra som har det svårt är viktigare än att själva få mera av allt.


Dom som röstar på Sd ska tänka till kring hur dom själv skulle vilja få hjälp om det blir en naturkatastrof eller krig i Sverige. Om naturkatastroffen slår till så att vi inte har någon infrastruktur kvar ingen el till vintern att värma lägenheterna med och maten vi odlar i Sverige inte går att äta och jobben står stilla så ingen får pengar...ingen omöjlig situation! Vill dom då stanna kvar i Sverige eller vill dom fly och försöka hitta en plats i ett annat land ? antagligen stannar dom i Sverige medan vi andra försöker hitta en annan plats i världen att rota oss på.   


Det här skriver jag som fått min dotter mördad för att det finns hemska människor och polisorg som inte funkar i alla lägen ,jag  har varit sjukskriven och gått igenom alla dessa jäkla faser hos arbetsförmedlingen ,blivit jagad av försäkringskassan sedan 3 månader efter mordet fått ut ca 5000-8000 kr i månaden, ingen rehabilitering att tala om. mm. Det har varit tuffa tider och är det ännu! Jag försöker att vara med och ta ansvar för allt jag ser inte fungerar och borde kunna fungera bättre genom att belysa och hitta lösningar för att det ska bli bättre men jag tycker inte att mitt välbefinnande är viktigare än de som flyr från krig och svält. jag kan mitt i all smärta o sorg se att jag har det ändå väldigt bra jag har haft möjlighet att överleva med mat,mediciner och tak över huvudet och jag bor i ett samhälle där jag på olika sätt kan vara med och påverka det till det samhälle jag vill leva i genom att rösta ,var aktiv i politiken, skriva på bloggen och upplysa media. jag vill att vi får ett bättre samhälle på många sätt det finns mycket att göra men det viktigaste är att hjälpa det som har det svårt på riktigt som svälter ,blir mördade i krig mm. Det är alltid prioriteringar i allt och det kommer det alltid att vara hur mycket pengar än Sverige må ha.  Om det blir krig eller hemska naturkatastrofer i Sverige så vill jag kunna fly och öskar att det finns något land som vill ta emot mig och ge mig en chans att överleva om jag inte kan ta mig i väg så kommer jag att göra allt jag kan för att mina barn eller barnbarn tar sig iväg därför känner jag till 100 % med dom som flyr sina länder. Värden har inte några riktiga gränser utan bara gränser av pengar och lagar. 


 http://www.dt.se/darfor-okar-sverigedemokraterna       

tisdag 13 maj 2014

Vill du att Sverige ska införa euron? Det vill inte CENTERPARTIET !

Viktigt att rösta in rätt parti till Eu !

Det går att förtidsrösta redan nu !

Euron är elefanten i rummet som ingen vill prata om.
– Jag är förvånad över att M och S inte säger absolut nej till euron. Det hade varit naturligare, varför ska vi ha den dörren öppen när vi vet hur det har gått?, säger Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl. http://bit.ly/1lrmnIV
Vill du att Sverige ska införa euron?
Det vill inte CENTERPARTIET !

torsdag 8 maj 2014

Om Restaurang momsen och arbetsgivaravgifter


Kostander är det för dom jobb där staten går in och betalar vissa delar men momsen på sålda produkter och arbetsgivaravgifter är endast inkomster för staten !

 

Jag är egenföretagare och har min servering i ett område som hör till turist kategorin. Turismen är oftast en säsongs bransch och där jobbar många ungdomar på lov och helger.

Idag har vi en arbetsgivareavigt på ungdomslöner 15,49 %

Vuxna 31,42 % . Pensionärer 10,21 %.

Vi har en restaurangmoms där försäljningen av mat ,fika kostar 12 %  alkohol 25 %, pengar in till staten.

Pengar som ska in till staten!

Nu påstår vänstern och socialdemokraterna att det är en kostnad att ha dom här avgifterna för företag?  ( har jag hört i flera debatter )

Jag kan kredit och debet det här är pengar som ska in till staten och ingen kostnad det är en inkomst!.  Dom politiska partier som vill höja avgifterna kan i sådan fäll säga att dom vill få in mer pengar på moms och arbetsgivaravgifter för unga och inte kalla det en kostnad när det är en inkomst, enkel matematik.
r

onsdag 7 maj 2014

Nyhetsmorgons programpunkt om mord


Hasse Aros programpunkt i nyhetsmorgon 

Jag undrar vad det är för nyhetsvärde i det här reportaget som sändes nu på morgonen när man spelar upp en personlig inspelning från ett band där den mördade pratar , är det tänkt att det ska ger mera tips eller är det bara ett sätt att utnyttja ett mord till  att göra spännande tve ,jag förstår att Hasse är nöjd över att fått tag på inspelningen och gett det till polisen självkart mycket bra! och hur tror ni att det här barnet känner när ni sänder det här för almänheten det borde väl ändå vara relevant att berätta i en sådan här programpunkt. Blir så trött i frossande av mord och Tilde säger det här är spännande iiiiiii  Tilde mord är spännande på film och böker.  Inte spännande i verkligheten det är tragedi hemskt och djävligt! Ev kan man säga att det är alvarligt och bra att man hittat material för att ta utredningen framåt men ändå att inte ge polisen mera tid med att utvärdera inspelningen och göra sitt jobb innan man från medias håll går in och driver på tycker jag endast verkar vara för att göra ett mord till kioskvälta för att sälja media .så jäkla lågt!!! Komihåg att jag inte är emot att media belyser mord och verkligheten runt det , allt för ofta behövs media för att driva på polis och åklagare men ofta som nu så ser man endast ett egen intresse till att göra mord spännande och säljande.  (Obs jag gillar även Hasse som har ett bra engagemang för brottsoffer)    

tisdag 6 maj 2014

Centerpartiets Energi politik

Energi

Mer än hälften av den energi som används i Sverige kommer från förnybara källor. Det är facit efter våra år i regeringen. Ändå är vi inte nöjda utan övertygade om att det finns utrymme för ännu mer hållbarhet.
Centerpartiet vill:
  • Göra det enklare och mer lönsamt för dig som vill producera egen el
  • Att du ska tjäna på att äga och köra en miljövänlig bil
  • Att Sverige ska vara fritt från kärnkraft och istället drivas an 100 % förnybar energi
 
Det här hittade jag på regeringens sida från 23/12-13 sånt som gör mig glad :) ! 

Idag skickar regeringen in sin rapport till EU-kommissionen som beskriver hur utbyggnaden av den förnybara energin utvecklas. Rapporten visar att Sverige, sju år innan 2020, nu har uppnått sina mål både när det gäller den samlade andelen förnybart i hela energisystemet och andelen förnybart i transporterna.
- Det är ett väldigt glädjande besked att vi i Sverige, tack vare en målmedveten politik och tydliga styrmedel, redan har nått våra förnybartmål och att vi idag har hela 51 procent förnybart i vårt energisystem som helhet, och mer än 12 procent förnybart i våra transporter. Det visar att vår politik för att främja det förnybara fungerar bra, och ger oss i Sverige mycket förnybar energi för pengarna, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Enligt EU:s förnybartdirektiv ska varje medlemsland vartannat år skicka in en rapport till EU-kommissionen om hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas. Syftet med rapporteringen är att följa upp hur utvecklingen mot EU:s 2020-mål ser ut hos medlemsländerna. Idag skickar regeringen in sin rapport till EU-kommissionen.

Rapporten innehåller bland annat Energimyndighetens statistik för andelen förnybar energi 2011 och 2012. Enligt den preliminära statistiken uppgår andelen förnybar energi i Sverige år 2012 till 51 procent. Det är den högsta andelen förnybar energi hittills och ligger över både Sveriges EU-åtagande till 2020 enligt förnybartdirektivet, om 49 procent, och över det nationellt beslutade förnybartmålet om att Sverige ska ha minst 50 procent förnybart i energisystemet till 2020.

I rapporten framgår också att andelen förnybar energi i transportsektorn år 2012 uppgick till 12,6 procent, vilket är mer än EU-målet om 10 procent till 2020.

Den sektor som bidrar mest till Sveriges höga andel förnybar energi är värmesektorn där biomassa står för den allra största posten följt av värmepumpar. Elsektorn ger det näst största bidraget till Sveriges andel förnybar energi med vattenkraften på första plats, följt av biomassabaserad elproduktion och vindkraft.

- Vi i Sverige har rika förnybara resurser - med solen, vinden, vattnet och skogen. Att vi redan nu nått och överträffar EU:s 2020-mål om förnybart ger oss ett bra utgångsläge inför de kommande förhandlingarna, som påbörjas i början på nästa år, om ett nytt klimat- och energipolitiskt ramverk för EU inför 2030. Ska vi klara klimatutmaningen och försörjningstryggheten behöver hela EU mer förnybar energi och mer förnybara drivmedel i våra transporter, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.