torsdag 28 oktober 2010

Till media

Hej
Vill bara vara säker på att informationen om att Åklagarens rapport ang att Dala polisen försökt dölja sitt misstag att inte kolla upp Anders Eklund i tid nu är klar och jag hoppas att ni som jobbar inom media uppmärksammar det, så att vi får ett sanningsenlig bedömning.
 Svenskarna har inte ett stort förtroende för rättsväsendet helst när det gäller ev myndigheters misstag, inte jag heller... som har märkt att om inte media ligger på så smygs det och man kommer fram till att inga fel begåtts.Jag har överklagat i alla instanser ang att få en utredning ang ärendet men fick Nej överallt. Rikspolisstyrelsen tog ändå upp det och gjorde en mycket bra granskning och anmälan. Jag vet att ni tycker att det här fallet inte är aktuellt och inte har ett större nyhetsvärde därför så skriver jag till er och hoppas att ni ändå kan se allmänintresset i att få en rättvisbedömning av det inträffade.Dala polisen fick 3 månader efter mordet av Pernilla en lista av riksmord kommissionen med namn på personer som skulle kollas upp i spaningen efter Pernillas mördare.
Anders Eklund stod som 3 person ,listan blev aldrig använd ! Här har riksmord gjort ett jobb och tagit fram namn som passar profilen. Jag tycker att riksmord borde ha kollat så att Dala polisen kollat upp den även om det antagligen varit själv klart för riksmord att dala polisen gjort det.
Nov 2006 kom ett specifikt tips om Anders Eklund till polisen, AE  passar helt gärningsmana profilen på pernillas mördare men ingen prioritering att kontrollera AE gjordes .
Att observera här är att 2004 så riktade jo kritik mot dala polisen att man i framtiden vill se att dala polisen lägger tillräckliga resurser för att kunna följa upp tips och uppslag i ärendet.
Länspolis mästaren har sagt att det är svårt för en liten organisation som dala polisen är att vara uthålliga, vad jag kan se så handlar det här inte om att vara uthållig det handlade om att följa upp riksmords lista 3 månader efter mordet då hade AE suttit i fängelse för mord redan några månader efter mordet av Pernilla eller om man följt upp och prioriterat tipset 2006 så hade AE suttit i fängelse 1½ år innan Engla mördades.
Självklart mycket pinsamt för den som var ansvarig för utredningen antingen ansvarig polis eller ev åklagare och min gissning som dom flesta tror är att den personen städat bort Anders Eklund ur förundersöknings papperna för att slippa en sådan själv klar pinsam sanning när det uppdagades vem mördaren var. Den personen kommer kanske att klara sig i alla fall det beror på Åklagarens kommande rapport som tack vare att rikspolisstyrelsen (Leif GW persson ) gjorde en granskning och anmälan. Hade inte dom gjort det så hade det inte ens uppdagas efter som vi fick nej till granskning av alla andra åklagar instanser och efter som det inte varit upp till granskning så fick jag inte ut utredningen för att själv gå igenom den.   

Vill även här påpeka att jk gjort en bedömning att vi inte är berättigade till skadestånd efter som det inte finns ett orsaks sammanband mellan polisens misstag och Englas död!!!
Hoppas att dom tittar närmare på det !

För dom som vill vet hur vi hade det och hur gångarna med överklaganden mm har gått till så finns boken Älskade Engla du saknas oss -polis myndigheter och media.  ( säljs till självkostnads pris )

onsdag 27 oktober 2010

Utredning om försvunna dokument är klar

Det går att läsa om på dt.se
bla så står det :
Om den utredning som nu gjorts av polisens agerande styrker professorns påståenden och teorier, vill chefsåklagare Kristian Augustsson vänta med att kommentera, till dess att han satt sig in i hela materialet.
- Jag ska göra det.
- Sen fattar jag beslut, säger han.

ansvar ?
Det är ju jävligt att vi har en polis som städar i utredningen men ännu jävligare att inte Dala polisen eller riksmord kommissionen utgick från och kontrollerade den listan dom tagit fram just för att hitta mördaren.
Jag har jagat på hos åklagaren jagat på hos jk jagat på över allt för att få fram sanningen för att det inte ska behöva hända igen !Det är därför det är viktigt med sanningen för det kan hända vem som helst !

Veckans brott

Här kommer veckans tankar av veckans brott på svt.
Jag blev en aning besviken pgr av två saker, Ett att dom visade en bild på Marie "äppelbo mordet" i plast säck på platsen där hon hittades.Har dom funderat på eller frågar hennes barn o anhöriga om dom vill se det eller att andra ser det ? Jag är livrädd att det ska komma ut bilder mm från polisens utrednings material efter som jag valt bort att titta på det och Englas syster o anhöriga har inte heller tittat på några bilder.
Nu är det säkert många som tänker att det är frivilligt att titta på programmet .Det är inte så enkelt efter som brottsoffer ofta har blivit inslängd i en helt ny värld som man vill försöka förstå. Det märkliga är åxå att om det är något på tv om Engla eller mördaren så råkar jag alltid sappa förbi just då?!
Två när gw började rita upp hur man styckar en människa på bästa sätt så gick han över gränsen, det hade räckt med att sagt att personen har blivit styckad på ett sådant sätt att man kan anta att han jobbat som slakter eller liknande, det finns väl ingen anledning att trigga eller lära ev mördare om hur dom bästa ska göra ! plus att det blir väldigt obehagligt tänk även på att ungdomar tittar även om dom kriminella säkert är den störstatittar gruppen .
Det positiva är den kvinnliga  programledaren ,väldigt duktig då hon är stark tydlig och känns kunnig.

fredag 22 oktober 2010

arbetsförmedlingen har inte tillräkligt med psykologer

Nu när jag blivit in körd i programmet för att ta reda på min arbets kapacitet så vad händer då- Det finns inga resurser !!! Jag ska få ett möte med min handläggare om 2 veckor och psykologen som jag tycker borde vara den jag träffar först har ingen tid fören i slutet av nov... ?  pratade med deras chef som inte tyckte att det var så viktigt med psykologer för att utreda arbets förmågan... men för fan jag har ju dåligt med arbets förmåga pg av mitt psyke så då måste väll det vara smart med en psykolog som utreda den! 

torsdag 21 oktober 2010

Vilka ålders gränser är det på programen ?

Åldersgänse på tv ?
Jag efterlyser ett enket system där det blir tydligt med vilken åldersgräns det är på tv filmer och programen på tv.
Tycker att det borde ligga i samhällets intresse för att hjälpa föräldrar och barn med valen av lämpliga program!
Ålders gränsen borde stå tydligt i tidnings tablåerna och i info texten på tv och i början efter varje reklam. 

tisdag 19 oktober 2010

Svt Debbat ang Möraren Jackie Arklön

 Jacki Arklöv före detta kriminella obs! ordet kriminell finns alltid kvar i deras arkiv, det går inte att ändra det som varit, går det ens att sona och vem bestämmer i sådan fall när det är sonat?
Staten har ingen egen känsla och ingen respekt för offren när dom låter mördare bli fria,: Mördare ska inte ha rätt till en andra eller tredje skans för det har inte deras offer, konsekvenserna av ett brott behöver vara relevant och rättvist .Vi får ett samhälle där anhöriga till mördade går omkring med en stor frustration och mår dåligt hela livet och det blir sämre av att veta att mördaren ev kommer ut eller har kommit ut . Det blir ca 100 pers mördade varje år och dessa har många anhöriga och på 20 år så blir det väldigt många frustrerade tickande bomber...
Varför tror vissa att det går att förlåta allt? Det ligger status i att det är så en god människa ska göra ,vi har fått inpräntat i oss att det är den enda vägen till inre frid och kärlek i världen! Nej det ligger så mycket mer i att bli en fri och kärleksfull människa på jorden tex att våga känna, att väga stå upp för det som är viktigt, att våga säga nej mm,. Förlåta är fint när det är på riktigt och först då gör det någon skillnad .Att förlåta en okänd mördare tror jag inte är möjligt att göra på riktigt och staten kan då verkligen inte förlåta en mördare då är det verkligen inte på riktigt!Kanske kan anhöriga till mördade förlåta om det är någon dom känner eller om det varit dråp(olycka eller oplanerat) om dom kan det så tycker jag att det ska vara upp till dom om mördaren ska bli fri  .  Förlåta det får en ev gud göra i himmelen här på jorden så behöver vi få människor att förstå att det finns konsekvenser av våra gärningar och alla går inte att förlåta.  
Om en anhörig till mördad skulle kunna nå till att förlåta så borde det vara samma status på att den som om den som bestämt att någon annan inte ska få leva tar sitt eget liv eller ser att det enda rättvisa är att sitta riktig livs tid ,då har båda parter vissat sin sanna förståelse inför brottsling och offer!  
Ett argument inom kriminal vården är att det är viktigt att ge mördarna en tid så dom vet när dom blir fria , Det är faktiskt lika viktigt för dom anhöriga till mördade att få veta och givet viss så ska det vara riktigt livs tid då vet alla vad som gäller och dom anhöriga behöver inte oroa sig för när mördaren ska komma ut. Offrena borde vara dom som är viktigast men samhället vissar bara brottslingarna respekt och pissar på oss anhöriga. 

Veckans brott på svt

Äntligen så har dom lyckas någorlunda med ett kriminal program svt veckans brott .Efterlyst har ju alltid varit bra men man har inte fokuserat så mycket på att få fram brottsoffer perspektiven och dom kriminella har haft programmet som lördags godis att gott i i gotta sig i , kanske försvarbart efter som efterlyst samtidigt har hjälpt polisen och brottsoffrena att komma närmare eller till och med till att lösa brotten. För egen del så kände jag att jag fick stöd och hjälp när efterlyst brydde sig och ville hjälpa till.
Jag tyckte att veckans brott på svt hade bra ingångsvillar jag kände att dom ville stödja brottsoffrena och dess problematik och att det blev en på riktigt känsla och belysa brotten utifrån polisens dilemma i arbete utan att göra det till en frän hets faktor med läskig musik kolla bildspel mm.Hoppas att det kan fortsätta i samma fot spår.

Mailat till några politiker ...


Utförsäkrad vilket betyder att jag inte får sjukpenning av försäkrings kassan, fast jag har  läkar intyg på att jag har behov av heltids sjukskrivning. Jag behöver fortsätta att rehabilitera mig ! vilket i säg är dåligt efter som det inte finns någon rehabiliterings plan framtagen för min mål grupp som är anhöriga till vålds dödade. Jag får gå till psykolog och rörelse terapin vilka har bra o förstående personal som absolut vill mitt bästa. Samtidigt så vet vi inte vad som är mitt bästa och det som jag tror skulle vara mitt bästa finns inte att tillgå. Jag har under hela sjukskrivningstiden haft enormt stress påslag och försäkringskassans piska som ständigt vinner gör det bara sämre.
Ytterligare konsekvenser av att bli utförsäkrad är att jag riskerar att få börja betala på min pensions försäkring som under sjukskrivnings perioden är betalnings fri och som även betalar ut en del på sjukförsäkringen ca 800 kr i månaden kan bli indragen, det kommer att göras en individuell bedömning från mitt försäkrings bolag som är mycket mer humana än många andra bolag som säger nej direkt du inte får sjukpenning från försäkrings kassan.  
En ytterligare konsekvens är att jag har rätt till ersättning från mördaren ang utebliven inkomst pg av brottet, något som går igenom brottsoffer myndigheten.
Jag fick till svars från brom att
I regel krävs dock att man är sjukskriven och att sjukskrivningen är godkänd av Försäkringskassan för att ersättning ska kunna lämnas. Det är emellertid inte uteslutet att ersättning ändå kan lämnas i ditt fall. Jag tycker att du bör söka ersättning så att vi får göra en formell prövning.
 Det låter lovande antagligen för att vårat fall är känt vilket då inte gäller alla våldsdödade .
Det känns jobbigt och det blir oroligt när man inte vet vad som gäller.
Min känsla efter tiden då min dotter blev brutalt mördad har varit väldigt otrygg vilket till stor del beror på att kroppen är extremt känslig för stress minsta lilla blir väldigt stort o otryggt.
Jag önskar av er politiker att ni ger anhöriga till våldsdödade bättre respekt genom att ta fram en rehabiliterings plan för mål gruppen, höja skade ståndet, ge anhöriga rätt till målsägare biträde till man klarat av allt som man anser sig behöva gentemot myndigheter.  Anpassa försäkrings kassans regler så att det fungerar gentemot försäkringsbolag och brottsoffer myndigheten.

måndag 11 oktober 2010

! ja våld skapar våld ...iallafall så länge det inte finns någon relevant rättvisa!

http://www.expressen.se/nyheter/1.2169663/arklov-kan-bli-fri-om-tva-ar
 Ytterligare en mördare med livstid som snart är ute !
Fy fan han blir dömd till livstid och nu så ska han bli fri efter 13 år !!!
Vad är det för fel på svenska rättvisan ?
Jag blir mer o mer provocerad att strunta i svensk lag mm och gå med i någon annan sekt kanske starta en egen sekt för anhöriga o brottsoffer eller bara helt enkelt strunta i alla lagar, döma o straffa dom som begår brott helt själv! Skulle inte förvåna mig om vi snart ser konsekvenserna av hur slappt och orättvist det svenska rättssystemet är, med anhöriga och brottsoffer som tar lagen i egna händer och helt enkelt skiter i konsekvenserna ... När staten hela tiden pissar på dom...
Jag har då inte blivit en snällare mer förlåtande människa efter att min dotter blivit mördad Nej jag har blivit förband ,frustrerad, långsint , hämndlysten och jävligt tröt på att brottslingar inte behandlas med rättvisa gentemot brottsoffrena. Hade det varit ett rättvisare system där brottsoffren kom i första hand så hade jag troligen inte blivit en mer frustrerad hatisk människa.

I o för sig om min dotters mördare kommer ut innan han bärs ut i kista så kommer han att hamna där snabbare än snabbt = jag livstid ... ja det är det värt!  ja våld skapar våld ...iallafall så länge det inte finns någon relevant rättvisa!

onsdag 6 oktober 2010

UTFÖRSÄKRAD

I morgon blir jag utförsäkrad ...Men envis som jag är så har jag sett till att jag är sjukskriven av läkaren fast jag är utförsäkrad, det är ingen själv klarhet att man är arbetsförd bara för att tiden gått ut och är man inte arbetsförd enligt sig själv och givetvis läkaren så ska man vara sjukskriven . sjukskrivningen och ersättning går inte hand i handske! har jag förstått.
Jag har inte fått full ersättning sens jag skrev boken pga av det o att jag varit med i media.
Jag har tid hos arbetsförmedlingen tillsammans med försäkrings kassan den 13 okt ska bli intressant att se vad som ska hända då ?!
För jag vill verkligen ha hjälp att hitta mig själv och må så pass bra att jag orkar med livet igen.
Min känsla är att jag behöver mer tid även om det hela tiden skriker i min hjärna att jag vill jobba hitta på saker mm
 Tyvärr så vill inte hjärtat, kroppen o själen som hjärnan !

Längtar till Indien

Bob hansson var åxå med i Efter Tio med malou
Ang ny bok. Det talades om mitt favorit land Indien och Bob verkade vara en trevlig prick !

Efter tio med malou


Tittar på efter tio med Malou.
Idag är Anna Heberlain med ang att hon skrivit en lien bok om ondska .
Hon är duktig och inspirerande men jag håller inte med om allt hon säger.
Och som vanligt när det begreppet kommer upp så kommer mordet på min dotter Engla och namnet på hennes mörare upp, det vänder sig i mig ja det gör alltid lika ont att höra namnen mm
Jag får ett behov av att uttrycka mig vilket jag då gör här.
Mitt undermedvetna jobbar hela tiden på att förtränga och vill kapsla in det som att det bara har varit en dröm en försvarsmekanism som jag antagligen behöver för att orka bära smärtan och för att hitta plats att finna mig själv igen.  Varje dag rivs det hål på mitt försvar genom egna minnen, händelser eller media.
Kanske är det bra eller dåligt för mitt läkande, jag vet ännu inte men jag känner att jag är på väg in i den processen och tror att jag om några år har funnit svaren.
Ang Ondska så säger Heberlain  att Englas mördare framställts som ondskan i media mm
Något jag inte håller med om! jag tror att de flesta tänker så efter som det drar igång en egen bedömning av händelsen där de flesta refererar till ondska.
Jag tänker tillbaks på om mördaren beskrivit som Ondska men hittar inte många sådana utan mera politiskt korrekt att händelsen var ondska.
Ett minne är när tidningarna skriver Englas mamma säger att han ä ett monster !
Sen får man läsa det fintstilla där man kan läsa vad jag egentligen sa, men det var inte intressant att lyfta vilket jag kan tycka är lite ondska från medias håll...Sanningen är att jag mitt i allt känslomässigt kaos ändå såg just att staten inte har tagit det ansvar som en stat enligt mig borde ta ang att skydda allmänheten och mördaren som därför blivit en mycket förlig man som kan liknas vid ett monster .
 Själv har jag varit tydlig med att jag tycker att staten har ett ansvar i att hjälpa återfalls sexualbrottslingar antingen med tvångs vård, kemiskkastrering eller inlåsning så att både allmänheten och brottslingen blir skyddade från ev brott.
Ang ondska så menar jag att många inte vill känna till den och hellre blundar och bort förklarar den! Jag tror även att ondska kan finns med ur ett genetiskt perspektiv i form av sadistiska läggningar, narsitiska drag mm.
Ang mördaren så har ja nu efteråt förstått att han verkligen är bärare av extremt mycket ondska med tanke på handlingarna och att han fortfarande inte har berättat sanningen eller gett tillbaka Englas saker.
Jag har i och med denna handling mot min dotter utvecklat en ondska, inte roligt att se men jag accepterar den och hoppas att jag en dag kan vända den till något annat.  Men det finns en medicin som vi alla kan ge och det är kärleken! Jag slutar här så som i boken Älskade Engla polis myndigheter och media : Skulle alla människor känna sig förutsättningslöst älskade så skulle vi ha en värld utan Ondska.