torsdag 16 september 2010

Nu har jag bestämt att rösta på Moderaterna men det betyder inte att det blir det nästa gång , dom har mycke att bevisa...

Jag är inte riktigt nöjd mede Moderaterna men nåt ska man rösta på och det blir denna gång M, men jag tycker att det finns mycket som inte är bra bla utförsäkringen från sjukpenningen .Det hade kunnat varit bra om det fugerade med bra hjälp insatser som rehabiliterings program över hela Sverige och visa hamnar i mellan stollarna när det byts ekonomiskt stöd ,jag vet flera som fått vänta flera veckor för att få pengar och soc vill inte hjälpa.


så här står det på Moderaternas hemsida om Brottsbekämpning


Moderaterna är ett parti för hela Sverige. Vi arbetar för alla människors frihet. Med tydlighet i våra värderingar, närvaro i människors vardag och insikt i vår tids samhällsproblem, söker Moderaterna svaren på hur Sverige kan bli ett bättre land för alla.

Få saker inskränker människors liv och frihet lika mycket som våld och andra brott. Moderaterna vill att Sverige ska vara ett tryggt land. Våra reformer syftar till att färre brott ska begås och fler brott klaras upp. Våra satsningar för fler i arbete och bättre skolor spelar en central roll för att minska grunden för brottsligheten.

Ökad trygghet med fler och effektivare poliser

Sverige har idag fler poliser än någonsin genom Alliansens satsningar. Antalet poliser är idag över 20 000, nära 3 000 fler poliser än år 2006. Fler poliser kan göra betydligt mer. Vi vill fortsätta öka polisens närvaro och tillgänglighet i samhället.

Under mandatperioden som kommer behöver polisens arbete effektiviseras och moderniseras. Vi vill förbättra polisens resultat på alla nivåer.

Hela rättskedjan ska fungera väl, från polis och åklagare till domstolar och kriminalvård. Hela rättsväsendet måste bli mer effektivt och hantera ärenden snabbbare. Brottsoffer ska mötas av stöd och hjälp de behöver.

Skärpta straff – effektiv kriminalvård

Vi vill ha rimliga och rättvisa straff. Straffen ska stå i proportion till brottets allvar och spegla samhällets syn på brottet. Alliansen har skärpt straffen för grov misshandel, grov kvinnofridskräkning och sexualbrott. Nästa steg är att reformera hela påföljdssystemet. Vi vill att fler brott som lagförs vid samma tillfälle ska leda till strängare straff än idag.

Kriminalvården ska ha ett innehåll med arbete, studier och behandling, som effektivt förbereder för ett liv fritt från kriminalitet. Fler dömda ska gå från anstalt till arbete. Vi vill utveckla samarbetet mellan kriminalvård, kommuner, landsting och arbetsförmedling.

Insatser mot ungas brottslighetenVi vill utveckla samarbetet mellan polis, socialtjänst, skolan och föräldrarna i arbetet mot ungdomsbrottsligheten. Genom att ställa krav på snabb handläggning vill vi säkerställa att unga som begår brott får tidigare och tydligare reaktioner från samhället. Vi ska förebygga ungdomsbrott med satsningar på jobb, skola och polisnärvaro.

Moderaterna vill

- att en effektiv och modern polis ska finnas i hela landet. Nära 3 000 fler poliser gör att förutsättningarna nu finns.
- att straff ska stå i proportion till brottens allvar.
- möta ungas brottslighet med tidiga och tydliga insatser.
- värna brottsoffrens intressen.
- förebygga brott med fler i arbete och bättre skolor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar