tisdag 1 april 2014

Om huliganer och idrottsvåldet

Mord är kriminellt och inget vi tillåter någonstans i samhället straffen är typ allvarliga  men enligt mig kan dom bli bättre. Men ofta blir den här typen av våld dvs grov misshandel till döds på gatan klassat som dråp för det var inte planerat att döda det var planerat att misshandla . Här tycker jag vi behöver en förstärkning så att det övervåld som leder till döden klassas som mord. Och grov misshandel klassas som försök till mord. Strängare straff som pekat på att grov misshandel ses som mycket allvarligt och en annan tes jag har är att vården ska ha ett större värde i ett straff, idag kan man sitta av tiden och inte ta emot någon typ av vård.


Att inför maskeringsförbud kan ju verka bra men hur hanterar man det ? Vad gör du dig skyldig till om du drar ner mössan till ögonen och halsduken upp till näsan är du maskerad då ? och vad ska det ge för straff ...Kan man bära burka då ? Om man inför maskeringsförbud men tillåter burk så kommer vi nog få huliganer i burka  eller som hittar vägar förbi förbudet på andra sätt så jag tror att det förslaget skapar mer problem än det löser.


OBS jag vill ändå poängtera att om man kommer fram till att maskeringsförbud är en viktig lösning så tycker jag att säkerheten går före religion även om burka inte har med det egentliga problemet att göra det finns ju många typer av kläder som skulle kunna ses som maskering fast det inte är menat så. men det måste vara lika för alla där av att jag ser problem med maskerings förbud.
Själva riktiga långsiktiga lösningen måste ändå vara att börja med barnen så att dom får växa upp med värderingar där våld inte är ok att man inte mobbar ,här ligger ett stort ansvar på föräldrarna och skolan, även idrotten har ett ansvar att inte tillåta elaka hejar klacks sånger mot andra lag men givet viss positiva på rop till sitt lag ,även allt våld på planerna borde ses mycket alvarligare än i dag. En hockeymatch har oändliga slagsmål med övervåld som barnen ser och lär av.  Sverige behöver en bättre barn o ungdoms psykiatri med flera behandlings metoder bla behövs mera arbete där man tar emot hela familjer även in på akut platser. I Dalarna är det alldeles för dåliga resurser troligen även i resten av landet.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar