måndag 19 november 2012

Europakonventionen säger att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång. Vad betyder det i Sverige


Europakonventionen säger att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång. Vad betyder det i Sverige ?

En lite flummig formulering som inte hjälper den enskilda individen som har ett fall med en tvist mot försäkringsbolag, staten ,myndigheter mm som man vill pröva mot lagstiftningen. Varje privat person måste göra en enskild bedömning av hur stora ekonomiska risker man kan tänka sig att ta för en rättegång, om man förlorar så får man stå för kostnaderna, ev. får man rättshjälp från staten eller rättskydd från försäkringsbolaget. Den hjälpen täcker oftast bara en liten del av kostanden och man vet inte från början vad det blir för belopp i slutändan och på den delen från försäkringsbolaget så behöver man betala 20 % av det beloppet man får hjälp med.

Har man en fet plånbok och inte behöver oroa sig för den ekonomiska biten så blir det enklare att få en rättvis rättegång, då kan man ta in dom advokater vittnen mm som man tycker att man behöver för en rättvis bedömning utan att oroa sig för ekonomin.

Är det rättsäkert att den med en fet plånbok har rätten till en rättvis rättegång och dom som inte har en fet plånbok inte har rätten till en rättvis rättegång?  Idag 2012 i Sverige ser det faktiskt ut så här och det gör mig förvånad och jag undrar varför är det så här? Att Sverige tror sig vara duktiga på att ta tillvara brottsoffers rättigheter och att alla ska ha rätt till en rättvis rättegång ser jag som en dålig illusion som många lever med därför så vill jag ha svar! Hur ser regeringen på detta?     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar