söndag 29 juni 2014

I septembers val så hittar ni mig på Centerpartiets listor .Hedemora kommunval Dalarnas riksdag o landstingsval . Jag finns med en bit ner på listorna och önskar mig massor av kryss så att jag kan få mera förtroede i partiet till att vara med och påverka våran framtida politik.

Miljö och djurskyddsfrågor ligger mig strakt om hjärtat . Småföretagande efter som jag själv är en och upplevt en del av svårigheterna men även glädjen av att skapa sin egen och andras arbetsplats . Jag vill även vara en röst för alla brottsoffer det finns så många stora och små frågor att jobba med .Jag vill att vi ska få ett tryggare Sverige genom att börja med ungdomars vardag där skola, fritid och psykiatrin behöver bli en plats där alla barn och ungdomar får sina behov tillgodoseda och där man får vara olika, där praktiska förmågor och akademiska förmågor ses som lika viktiga i samhällets ögon. Om ungdomar växer upp till vuxna som känner sig behövda och tillräckliga efter sina egna förmågor så får vi automatiskt ett tryggare Sverige .
Foto

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar