torsdag 14 juni 2012

JK Juridik ?!

JK är statens främsta juridiska företrädare!Kan jk då ha tillsyn över en myndighet gentemot folket då myndighetn är staten som jk företräder?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar