tisdag 3 oktober 2017

Högsta domstolen meddelade i dag att Anders Eklund får avslag på prövningstillståndet hos HD


Högsta domstolen meddelade i dag att Anders Eklund  får avslag på prövningstillståndet hos HD ang att han vill behålla pengarna som kronofogden tog av han efter att han fått ett skadestånd från att han blev misshandlad i fängelset. Jag har legat på för att lära mig om systemet och jobbat politiskt för en förändring ,mitt parti Centerpartiet beslutade på stämman i helgen att jobba för den förändring jag ser behövs ang denna problematik.
När statliga myndigheter som brottsoffermyndigheten, justitiekanslern och kammarkollegiet gör utbetalningar för olika typer av skadestånd till brottslingar så finns det ingen kontakt eller kvittningsregler med kronofogden . Brottsoffermyndigheten har en intern kvittningsregel om den som ska få en ersättning är skyldig brottsoffermyndigheten pengar men de har inget samarbeta med kronofogden . När skadestånd betalas ut från dessa myndigheter och den som får ersättningen har skulder hos kronofogden så finns även ett utmätningsförbud i utsökningsregeln att kronofogden inte heller får mäta ut skadestånds ersättningar förrän näst kommande dag pengarna är på personens konto. Man ger alltså utrymme till den med skulder att hinna ta ut pengarna. I detta fall med Anders Eklund han jag signalera till kronofogden innan Anders Eklund han göra av med alla pengarna men Anders han göra av med ca 5000 kr innan.

Jag anser att kronofogden behöver kunna få en signal om att pengar är på väg och kunna mäta ut en innestående fordran innan den lämnar myndigheten. Jag anser att statliga myndigheter som betalar ut ersättningar ska ha kvittningsregler och en kontakt med kronofogden så att så mycket pengar som möjligt hämtas hem från skyldiga. Kronofogden bör själva sedan kunna avgöra om utmätning eller ej beroende på omständigheterna, ibland kan det vara skäligt att inte göra en utmätning vid extra ömmande skäl. Ett exempel är att en intern kan få ut skadeståndspengar från kammarkollegiet eller brottsoffermyndigheten som går till klientkontot på fängelset, har internen skulder till brottsoffer eller staten så görs en utmätning av kronofogden ca en gång per år eller när det kommer indikation från någon om att det finns pengar att mäta ut, problemet är att varken anstalten eller dessa myndigheter ger kronofogden några indikationer om att pengar finns eller att de ska betala ut pengar, när kronofogden tillslut gör en kontroll så kan stora delar av pengarna redan vara borta . Ett annat exempel är när, justitiekanslern betalar ut ett skadestånd vid oskyldig häktning och den skadelidande har skulder hos kronofogden . tex skulder till brottsoffer från andra sammanhang.
Vi brottsoffer ska inte behöva hålla kolla på brottslingarnas ekonomi och kontakta kronofogden för utmätningar tycker jag  .Det känns i alla fall bra att rättvisan segrade tillslut.

Anders Eklund är skyldig staten och brottsoffren över en miljon kronor så varför han skulle få handla extra grejer för sina pengar och inte betala tillbaka . Mat, husrum ,fri tandvård och läkarevård har han ju i sin al in clusive redan.

http://www.expressen.se/nyheter/beslutet-anders-eklund-far-inte-tillbaka-pengarna/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar